روش های پرداخت

این کارت ها را می پذیریم:

  • همه کارتهایی که عضو شبکه شتاب هستند.

امنیت پرداخت

برای پرداخت، شما از طریق زرین پال به درگاه شاپرک متصل خواهید شد. قبل از ورود رمزها حتما به آدرس پرداخت شاپرک توجه کنید. البته ما هم برای خرید امن، هرآنچه باید انجام می گرفت ، با دقت و حساسیت انجام داده ایم.

امنیت وبسایت

ما برای حفاظت از اطلاعات شما و همچنین هرگونه بدافزار احتمالی که سبب آسیب و یا سرقت اطلاعات از شما می گردد،  از افزونه های استاندارد و رسمی استفاده نموده‌ایم.