تحویل خرید های بالای 300 هزار تومان به صورت رایگان 3-۱ روز کاری

تحویل محلی

هزینه ارسال برای خریداران گرگانی 10 هزارتومان می باشد، اگر خرید بالای 300 هزار تومان باشد، تحویل به صورت رایگان می باشد. همچنین هزینه ارسال برای خریداران گلستانی 25 هزارتومان می باشد، اگر خرید بالای 430 هزار تومان باشد، تحویل به صورت رایگان می باشد.

ارسال با پست تحویل بین ۷-۱ روز کاری

تحویل داخل کشور

هزینه ارسال برای خریداران داخل کشور، به دو صورت محاسبه می گردد:

1- انتخاب حالت پس کرایه: در این حالت خریدار هزینه ارسال را در هنگام تحویل کالا پرداخت می کند.
2- انتخاب حالت ارسال با پست: در این حالت هزینه ارسال 52 هزار تومان پیش بینی شده است

قیمت و زمان ممکن است متفاوت باشد...

تحویل بین المللی

در سفارش بین المللی می توانید قبل از ثبت سفارش در واتساپ، با ما هماهنگ کنید تا نحوه ارسال را بررسی کنیم.

اطلاعات مهم

اظهارنامه گمرکی